Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Training Wet verplichte ggz (Wvggz)en de Wet zorg en dwang (Wzd)

Doelen van de training

 • Kennis van de Wetten, dus het omgaan met veiligheidsbeperkende maatregelen, aansluitend bij beleid desbetreffende organisatie.
 • Toe kunnen passen en ontwikkelen van alternatieve handelingen.

Doelgroep

 • Alle aangemerkte verpleegtehuizen waar psychogeriatrisch patiënten wonen (dementie).
 • Van directie tot en met vrijwilligers – en alles wat daar tussen zit.

Contacturen paramedici, psychologen, leidinggevenden en zorgcoördinatoren en verzorgenden (2 dagdelen)

Tijdens de training zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

 • Korte geschiedenis van de wetgeving (waarom, inhoud, aanpassing)
 • Ontwikkelingen in de wetgeving
 • Overgangsrecht in 2020
  • IBS
  • RM
  • M&M
 • De nieuwe Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang
 • Het stappenplan
 • Wilsbekwaamheid
 • Verschil tussen theorie en de praktijk

Maatwerk wordt geleverd op basis van het binnen de instelling geldende beleid, vastgelegd in kwaliteits- (management)systemen.