Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Over COCON

COCON begeleidt reorganisatiesadviseert en verzorgt trainingen op vele gebieden; in de zorg, het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en bij politie en justitie. Door onze diversiteit in opleidingen en trainers – allen zijn zeer ervaren en werken daarnaast nog steeds in hun vakgebied – en de stelling dat maatwerk voor ons standaard is kunnen we u op vele manieren adviseren en van dienst zijn.

Naast onze inhoudelijke trainingen op bovenstaande gebieden, staat bij ons het welzijn van mensen ook centraal. Dit komt tot uiting in ons aanbod trainingen op het gebied van teambuilding, omgaan met agressie, stressmanagement, maar ook op het gebied van veiligheidsplannen. Kortom, COCON is dé partner voor u.

Werkwijze

COCON bewandelt van het eerste contact tot de eindrapportage een vast traject en onderscheidt daarin de volgende stappen:

✔  Eerste contact opdrachtgever – COCON
✔  Afspraak met een van onze collega’s
✔  Inventarisatie behoefte opdrachtgever
✔  Te accorderen voorstel
✔  Intake met adequate trainer(s)/ adviseur(s)
✔  (Eventuele) intake met cursisten
✔  Start training
✔  Evaluatie
✔  (Eventuele) rapportage

Bij Trainingsbureau COCON staat de wens van de klant centraal. Voor ons is maatwerk standaard. Als u een aanpassing verlangt, wordt de gekozen trainingsaanpak bijgestuurd.

 

Methode

COCON heeft gekozen voor een aanpak waarbij vanuit het didactische principe van ervaringsleren de inhoud en de lengte van de training worden aangepast aan de vraag van de cursisten. Dit uiteraard binnen de kaders van de opdrachtgever.

Historie

In 1994 maakt Gertjan Steendam bij de politie de reorganisatie intern mee. Hij ziet wat dit met de organisatie en de mensen doet en besluit personeelsmanagement te gaan studeren. Na zijn scriptie ‘demotivatie van politieagenten door reorganisatie’ start hij het project ‘Collega’s voor Collega’s’. Met behulp van subsidie implementeert Gertjan dit project in verschillende korpsen. In 1995 zet hij COCON op en fungeert al spoedig als adviseur in verscheidene organisaties.

 

Groei

In het begin richt de dienstverlening van COCON zich op de doelgroepen opsporing en zorg. Gertjan neemt trainers en adviseurs in dienst. En al snel maken ook overheid, onderwijs, bedrijfsleven, sportclubs en het betaald voetbal gebruik van de diensten van COCON.

 

Ontwikkeling

COCON kent een geschiedenis van ontwikkeling en zal zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen. Met haar ervaringsdeskundige trainers kan COCON elke trainingsbehoefte invullen. COCON zet de ‘probleemvraag’ van de klant om naar een training op maat en is pas tevreden als de klant dat is.

Erkenning

CRKBO
COCON is CRKBO geregistreerd. De opname in het register gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

SNA
De training Documentherkenning is door de Stichting Normering Arbeid (SNA) erkend met 7 PE punten.

Registerplein
Sommige trainingen van COCON zijn door Registerplein erkend met PE punten.