Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Onderzoek en Advies

Als er zaken onderzocht moeten worden in uw organisatie op het gebied van samenwerking, efficiëntie, stijl van leidinggeven en cultuuraspecten (gedrag en groepsdynamica) dan kan COCON als objectieve buitenstaander, een advies schrijven en praktische aanbevelingen doen hoe er een kwaliteitsslag gemaakt kan worden n.a.v. uw vraag. COCON heeft dergelijke onderzoeken verricht voor de overheid (gemeentes en opsporingsdiensten), in de Zorg, in het onderwijs en in het bedrijfsleven.