Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Training Stressmanagement

Na deze 1-daagse training Stressmangement weet u beter met stress om te gaan! Voorkom Burn-out!
De 1-daagse training stressmanagement is bedoeld voor mensen die door hun werk in aanraking komen met problemen, spanningvolle situaties en stress op werk.
Deze training stressmagement is inclusief lunch, koffie/thee!

Leer in de training stressmanagement effectiever te worden in je werk. Leer spanning en stress te herkennen, te erkennen én te voorkomen. Spanning en stress op het werk kunnen resulteren in je ongelukkig voelen en op langere termijn zelfs leiden tot langdurig ziek worden of burnout.

Uitgangspunt bij deze training zijn de ervaringen van de deelnemers zelf met betrekking tot stress op werk, spanning en burn-out symptomen.

Inhoud van de training stressmanagement

 • wat is stress?
 • oorzaken van stress
 • gevolgen van stress; lichamelijk, psychisch en sociaal
 • invloed van stress op onze gezondheid
 • invloed van stress op samenwerking
 • omgaan met stress
 • vaststellen persoonlijke wijze van omgaan met stress (coping) door meting
 • individuele verschillen in stress-reacties, frustratie en tolerantie
 • soorten afweermechanisme
 • post-traumatisch-stress-syndroom – PTSS
 • verwerkingsproces schokkende gebeurtenissen
 • rationele en irrationele gedachten en neigingen
 • de relatie tussen denken en doen
 • “self-talk”
 • de ABC methodiek
 • zicht op eigen gedrag en motivatoren
 • bewerkstelligen van cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen door middel van intern rationeel onderzoek
 • stress, jij en je werk
 • organisaties, taakgroepen en spanning
 • jij en je collega’s
 • analyse van de werksituaties
 • reflectie op eigen gedrag, intervisie en supervisie
 • praktische toepassingen

Resultaat van de training stressmanagement

 • De deelnemer krijgt tijdens de training stressmangement inzicht in de manier waarop hij/zij omgaat met problemen en spanningen en stress.
 • De deelnemer leert tijdens de training stressmangement op een effectieve, rationele en emotionele wijze, oplossingsgericht te handelen.
 • Tijdens de training stressmangement leren voorkomen en verminderen van stress en burn-out verschijnselen.