Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Training meldcode kindermishandeling

Deze training gaat dieper in op de vaardigheden ten aanzien van het signaleren, handelen, samenwerken en communiceren waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Aan de orde komen o.a.:

  • Signaleren
  • Handelen
  • Communiceren
  • De praktijk ten opzichte van de theorie

De training meldcode kindermishandeling wordt als in company training verzorgd.