Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Training effectief interveniëren op agressief gedrag van psychogeriatrisch patiënten

Doelen van de training
Deelnemers hebben kennis van en inzicht op de ziekte dementie.
Deelnemers beschikken over handvatten om effectief te interveniëren op agressief gedrag van psychogeriatrisch patiënten – en dit bij voorkeur te voorkomen.

Doelgroep
Alle voor de BOPZ aangemerkte instellingen met psychogeriatrische patiënten.
Alle medewerkers daarbinnen, van directie tot en met vrijwilligers.

Duur van de training

  • 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen)

Werkvorm

  • Interactieve kennisoverdracht met betrekking tot de ziekte dementie
  • Gedurende één dagdeel werken met professioneel trainingsacteur, waarin wordt geoefend met het voorkomen en benaderen van agressief gedrag aan de hand van casuïstiek.

Inzet

  • Per groep 1 trainer (2 dagdelen), 1 professioneel trainingsacteur (1 dagdeel). Zowel trainers, als acteurs hebben een ruime werkervaring met BOPZ aangemerkte instellingen.

Maatwerk wordt geleverd op basis van het binnen de instelling geldende beleid, vastgelegd in kwaliteits(-management)systemen.