Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Psychopathologie (2-4 dagdelen)

Door het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat zijn om het gedrag van de cliënten in psychopathologische termen te herkennen en te beschrijven en doen ze kennis op van relevante en actuele denk- en ordeningsmodellen.

Het opleidingsprogramma voldoet aan de volgende inrichtingseisen:
– literatuurbespreking;
– inleiding in de psychopathologie door docent;
– bespreking van casuïstiek;

Het cursusprogramma voor beginners bevat de volgende onderwerpen:
– begrippen over het medisch psychiatrisch profiel;
– ziekteverschijnselen;
– diagnostiek en classificatie;
– organisch bepaalde stoornissen, schizofrenie en andere psychosen, stemmingsstoornissen, angst-, dissociatieve-, aanpassings- en persoonlijkheids-stoornissen;

Het cursusprogramma voor gevorderden bevat de volgende onderwerpen:
– stress kwetsbaarheid model;
– expressed emotion;
– deficit-revalidatiemodel;

Dagdeel 1

  • Stoornissen in psychische functies.
  • Cursisten wordt wegwijs gemaakt in stoornissen in het bewustzijn, het geheugen, het waarnemen, het denken, de stemming, het affect en de wil.


Dagdeel 2

  • Psychotische stoornissen.

Dagdeel 3

  • Stemmingsstoornissen en angststoornissen.

Dagdeel 4

  • Persoonlijkheidsstoornissen.
  • Paranoïde, schizoïde, schizotypische en borderline persoonlijkheidsstoornissen.
  • Narcistische, antisociale, theatrale, afhankelijke, vermijdende en dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen.

Werkwijze

Leidraad is de theorie, welke gelardeerd wordt met een groot scala aan praktijkvoorbeelden, welke ook door cursisten kunnen worden ingebracht. De theorie wordt ondersteund met een PowerPoint presentatie. Informatie over psychofarmaca en risico op verslaving wordt besproken gerelateerd aan de stoornis. Docent zal in sommige gevallen de rol van cliënt spelen om stoornis te verhelderen.

 

Doelstelling

  • Cursisten kunnen de koppeling maken tussen symptomen en ziektebeelden.
  • Cursisten kunnen aansluiten bij de belevingswereld van cliënten.
  • Cursisten kunnen een passend aanbod creëren voor cliënten met betrekking tot wonen, dagstructuur en sociale contacten.