Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Jongeren en verslaving (2 dagdelen)

Training middelengebruik, signalen, signaleren en begeleiden

Als professional kunt u een beslissende rol spelen in de periode dat jongeren te ver gaan met alcohol en drugs. Maar hoe herkent u de signalen van probleemgebruik? En hoe spreekt u jongeren hierop aan?

In deze training krijgt u de actuele stand van zaken over het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren. U leert meer over de diverse soorten drugs en de werking ervan. Ook de effecten van alcohol en drugsgebruik op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jongeren komen aan de orde. U leert de signalen van drugsgebruik herkennen.

In het trainingsdeel oefent u gesprekstechnieken. Hoe spreekt u een jongere aan als u vermoedt dat hij of zij te grote risico’s neemt? Hoe kaart u dit aan, zonder te moraliseren? U kijkt daarbij ook naar uw eigen houding tegenover alcohol en drugs – die speelt vaak mee in de manier waarop u het onderwerp benadert.

Doel

  • Deelnemers kunnen de drie hoofdwerkingen van drugs benoemen.
  • Deelnemers kennen de effecten en risico’s van drugs.
  • Deelnemers weten wat tolerantie en lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid inhoudt.
  • Deelnemers kennen fasen van gebruik en herkennen problematisch gebruik.
  • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen houding t.a.v. alcohol en drugs en de rol die deze kan spelen in het omgaan met het gebruik door de doelgroep.
  • Deelnemers kennen hun eigen belemmeringen in signaleren.
  • Deelnemers herkennen signalen van problematische gebruik.
  • Deelnemers weten wat de aandachtspunten en valkuilen zijn in een signaleringsgesprek.
  • Deelnemers zijn in staat om met gesprekstechnieken weerstand weg te nemen en aansluiting met de cliënt te herstellen