Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers

Jongeren en verslaving (2 dagdelen)

Training middelengebruik, signalen, signaleren en begeleiden

Als professional kunt u een beslissende rol spelen in de periode dat jongeren te ver gaan met alcohol en drugs. Maar hoe herkent u de signalen van probleemgebruik? En hoe spreekt u jongeren hierop aan?

In deze training krijgt u de actuele stand van zaken over het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren. U leert meer over de diverse soorten drugs en de werking ervan. Ook de effecten van alcohol en drugsgebruik op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jongeren komen aan de orde. U leert de signalen van drugsgebruik herkennen.

In het trainingsdeel oefent u gesprekstechnieken. Hoe spreekt u een jongere aan als u vermoedt dat hij of zij te grote risico’s neemt? Hoe kaart u dit aan, zonder te moraliseren? U kijkt daarbij ook naar uw eigen houding tegenover alcohol en drugs – die speelt vaak mee in de manier waarop u het onderwerp benadert.

Doel

  • Deelnemers kunnen de drie hoofdwerkingen van drugs benoemen.
  • Deelnemers kennen de effecten en risico’s van drugs.
  • Deelnemers weten wat tolerantie en lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid inhoudt.
  • Deelnemers kennen fasen van gebruik en herkennen problematisch gebruik.
  • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen houding t.a.v. alcohol en drugs en de rol die deze kan spelen in het omgaan met het gebruik door de doelgroep.
  • Deelnemers kennen hun eigen belemmeringen in signaleren.
  • Deelnemers herkennen signalen van problematische gebruik.
  • Deelnemers weten wat de aandachtspunten en valkuilen zijn in een signaleringsgesprek.
  • Deelnemers zijn in staat om met gesprekstechnieken weerstand weg te nemen en aansluiting met de cliënt te herstellen