Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Forensische psychiatrie (4 dagdelen)

Het opdoen van kennis en handvatten aangereikt krijgen in de begeleiding van Forensische cliënten. Het opleidingsprogramma voldoet aan de volgende inrichtingseisen:

  • interactief qua werkvorm;
  • de cursisten worden in staat worden gesteld om het geleerde te kunnen vertalen naar de eigen praktijk;
  • het inbrengen van eigen casuïstiek door cursisten;

Dagdeel 1
– Recht
– Uitleg gegeven wordt over strafrecht, TBS, BOPZ, artikelplaatsing.

Dagdeel 2
– Psychiatrie
– Ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen, veel voorkomend in de TBS worden nader belicht.

Dagdeel 3
– Behandeling en bescherming in de TBS – wereld.

Dagdeel 4
Omgangsvormen en bejegening in een open setting.

Werkwijze

Vanuit een theoretische onderbouwing wordt met ondersteuning van casuïstiek inzicht geboden in de betreffende onderwerpen.
Casuïstiek kan worden geleverd door docent, maar de mogelijkheid van inbreng van cursisten bestaat ook. Docent zal in sommige gevallen de rol van cliënt spelen om stoornis te verhelderen en bejegeningaspecten in te oefenen.

 

Doelstellingen

  • Cursisten hebben kennis van de maatschappelijke relevantie van de betreffende onderwerpen.
  • Cursisten kunnen het verband leggen tussen de maatschappelijke en psychiatrische problematiek.
  • Cursisten hebben handvatten in begeleidingsaspecten bij de betreffende onderwerpen.