Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Autisme (3 dagdelen)

Het opdoen van kennis en handvatten aangereikt krijgen in de begeleiding van cliënten met autisme. Het opleidingsprogramma is een combinatie van theorie en praktijk en bevat de volgende onderwerpen:
– signaleren ASS;
– mogelijkheden in de hulpverlening;
– vaardigheden met betrekking tot het omgaan met ASS;

Dagdeel 1: Theoretische onderbouwing
– Achtergronden van autisme
– Symptomen van autisme
– Ontwikkelingsgeschiedenis van autisten

Dagdeel 2: Specifiek functioneren
– Gevolgen van het gebrek aan wederkerigheid in het contact
– Gevolgen van stereotypisch en dwangmatig gedrag
– Gevolgen van behoefte aan structuur

Dagdeel 3: Algeheel functioneren
– Wonen
– Sociale contacten
– Arbeid
– Dagstructuur
– Hulpverlening
– Justitie

Werkwijze

Leidraad is de theorie, welke gelardeerd wordt met praktijkvoorbeelden, welke ook door cursisten kunnen worden ingebracht.De theorie wordt ondersteund met een PowerPoint presentatie.

 

Doelstelling

  • Cursisten kunnen de koppeling maken tussen autisme en dagelijks functioneren.
  • Cursisten kunnen aansluiten bij de belevingswereld van cliënten.
  • Cursisten kunnen een passend aanbod creëren voor cliënten met betrekking tot (groeps)wonen, dagstructuur en sociale contacten.