Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Training Kracht- en Herstelgericht werken

Sinds kort werkt COCON samen met Toon Walravens die voor ons de training kracht- en herstelgericht werken verzorgt.

Toon Walravens is een ervaringsdeskundige, die zich inzet voor zorg waarin de cliënt, zijn/ haar omgeving en een goede behandeling centraal staat. Zijn indrukwekkende levensverhaal bestaat uit een jeugd vol vallen en opstaan, uithuisplaatsing, gevangenisleven, verslaving, geweld, behandeling en therapieën.
In zijn lange zoektocht naar herstel heeft hij zich ontwikkeld tot een belangrijke bestrijder van stigma. In de training is zijn eigen verhaal en zijn levenservaring de leidraad.

Gedurende 2 dagdelen (één dag) komen de volgende zaken aan de orde:

– Herstelprocessen
– Resultaten uit onderzoek
– Het centraal stellen van de eigen ervaringen van cliënten
– Werken aan empowerment (handelen vanuit eigen regie en kracht)
– Vormen om herstel te ondersteunen
– Rehabilitatie als herstel ondersteunende zorg.
– Het maken van een plan van aanpak