Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Sinds de afgelopen weken merken we dat corona nog een hele tijd onze bedrijfsvoering zal beïnvloeden.
Het is dus niet overbodig om de werknemers op de werkvloer heel goed op te leiden om de verplichte maatregelen correct toe te passen.
Uit recente controles bleek dat 9 op de 10 organisaties niet in orde was en dat veel werknemers heel onverschillig met de maatregelen omgingen.

U kan corona enkel uit uw organisatie houden door het bewustzijn en de verantwoordelijkheidszin van uw werknemers te stimuleren.
We worden overspoeld door checklists, video’s en berichten die de maatregelen duiden, maar we hebben ondertussen allemaal al gemerkt dat een mentaliteitsverandering niet vanzelfsprekend is.

Het doel is om een gedragsverandering tot stand te brengen.
We passen daarom het 4C-model (naar Claes F. Janssen) in de workshop toe.
CONSCIOUSNESS: de deelnemers bewust maken van de nood aan maatregelen en het naleven ervan
COMMITMENT: de deelnemers worden betrokken bij de implementatie van de maatregelen
Ze leren bijvoorbeeld de afstand van anderhalve meter inschatten en controleren dit nadien. Ze denken na in welke ruimtes en situaties op het bedrijf deze social distance moeilijk is of vaak wordt overtreden.
COMPETENCES: de deelnemers oefenen om de verplichte maatregelen correct tot te passen
Bijvoorbeeld: correct aanbrengen van mondmasker, correct wassen en ontsmetten van handen.
CONTINUITY: overleg met de verantwoordelijke preventieadviseur om de attitudewijziging verder te begeleiden en ondersteunen.

Het doel is om een gedragsverandering tot stand te brengen.
We passen daarom het 4C-model (naar Claes F. Janssen) in de workshop toe.
CONSCIOUSNESS: de deelnemers bewust maken van de nood aan maatregelen en het naleven ervan
COMMITMENT: de deelnemers worden betrokken bij de implementatie van de maatregelen
Ze leren bijvoorbeeld de afstand van anderhalve meter inschatten en controleren dit nadien. Ze denken na in welke ruimtes en situaties op het bedrijf deze social distance moeilijk is of vaak wordt overtreden.
COMPETENCES: de deelnemers oefenen om de verplichte maatregelen correct tot te passen
Bijvoorbeeld: correct aanbrengen van mondmasker, correct wassen en ontsmetten van handen.
CONTINUITY: overleg met de verantwoordelijke preventieadviseur om de attitudewijziging verder te begeleiden en ondersteunen.