Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Doelstelling van de training

 • De deelnemers leren (basis) communicatietechnieken.
 • De deelnemers zijn in staat om op een effectieve manier gesprekken te voeren, waarin doelstelling, regie en behoud van de werkrelatie centraal staan.
 • De deelnemers zijn in staat heldere feedback te verwoorden, zowel positief als kritisch.
 • De deelnemers zijn in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren.
 • De deelnemers zijn in staat slecht-nieuws-gesprekken te verwoorden met behoud van de werkrelatie.

Programma

Voor deze training gaan wij uit van 2 dagen (4 dagdelen) waarbij het niet noodzakelijk is om deze 2 dagen aaneengesloten te laten zijn, maar waarbij de tijd tussen de 2 trainingsdagen niet meer dan 2 weken mag bedragen.

Dag 1

 • Communicatietechnieken.
 • Bewustwording van de rol en positie als gesprekspartner.
 • Bewustwording van de eigen communicatie- en gedragspatronen en de effecten daarvan op anderen.
 • Feedback geven en feedback ontvangen.
 • In de middag wordt er geoefend met een professioneel trainingsacteur.

Dag 2

 • Kwaliteiten en valkuilen in de professionele rol.
 • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Het voeren van slecht-nieuws-gesprekken (optie).
 • Hoe collegiale ondersteuning te regelen in het kader van het doorlopend leerproces.
 • Stappen naar de toekomst formuleren.
 • Oefenen met een professioneel trainingsacteur.
 • Evalueren.

De inhoud van de training wordt, binnen de kaders van de overeenkomst, afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de deelnemers. Hiervoor zouden wij graag een intakegesprek willen tussen de docent en een deel van de deelnemers en de opdrachtgever.

COCON hanteert het didactisch principe van ervaringsleren. Als aanvulling hierop zou het gewenst zijn als alle deelnemers een individueel leerdoel formuleren, waar in de training aan gewerkt kan worden.