Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
De training documentherkenning leert u snel valse documenten, paspoorten en rijbewijzen herkennen!
Met de 1-daagse cursus documentherkenning leert u valse documenten, identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen makkelijk en snel te herkennen.
Steeds vaker worden opsporingsinstanties geconfronteerd met diverse valse en vervalste documenten. COCON heeft een training documentherkenning van 2 dagdelen ontwikkeld met als doelstelling: Het beoordelen van documenten op echtheid, het herkennen van falsificaten en het omgaan met valse documenten.
De cursus documentherkenning is een onderdeel voor de NEN 4400-normering.

De training Documentherkenning is door de Stichting Normering Arbeid (SNA) erkend met 7 PE punten.

De cursus documentherkenning behandelt de volgende onderwerpen

 • Principes van beveiliging
 • Inzicht in veiligheidskenmerken
 • Profiling
 • Inzicht vervalsingstechnieken (alsmede scan-, druk- en kopieertechnieken)

Daarnaast wordt in de cursus documentherkenning ingegaan op

 • Valse en vervalste documenten, valse paspoorten en rijbewijzen
 • Onterecht afgeven documenten
 • Documenten verkregen middels frauduleuze handelingen
 • Technieken als hulpmiddel
 • Herkennen c.q. onderkennen van het fenomeen ‘Look-a-like’( aanreiken van vergelijkingsmogelijkheden betrekking hebbende op – foto –> foto en foto –> persoon herkenningen)

De lesstof bij de cursus documentherkenning wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ondersteund met de volgende oefenmaterialen

 • (blanco)originele, valse en vervalste Nederlandse identiteitsbewijzen en vreemdelingendocumenten
 • (blanco)originele, valse en vervalste internationale reisdocumenten en rijbewijzen

Algemeen

COCON beschikt over de meest recente wetgeving en maakt voor de training documentherkenning gebruik van 2 docenten die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn en daarnaast ruime ervaring hebben in het lesgeven aan diverse politiekorpsen, KMAR, douane, diverse ministeries en gemeenten.
Tijdens de cursusdag documentherkenning is er een plenair gedeelte en wordt de groep tevens in tweeën gedeeld om alle cursisten zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om praktijkoefeningen te doen.
De cursisten voor de training documentherkenning krijgen hand-outs en een A3 ‘placemat’ die hen in de praktijk behulpzaam zijn bij het toepassen van de geleerde lesstof.

Deze opleiding kan zowel als dag- en avondopleiding gevolgd worden. COCON verzorgt de training documentherkenning als ‘In Company’ training.