Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Steeds meer organisaties kiezen er voor om een (interne) klachtencommissie in te stellen. De leden van de klachtencommissie worden zowel intern als extern geworven en worden geacht (al dan niet bindend) advies over de te behandelende klachten te geven.

Na deze tweedaagse training zijn (nieuwe) klachtbehandelaars in staat om klachten kwalitatief en verantwoord te behandelen zodat de ontvanger van het advies in staat is om een beslissing te kunnen nemen omtrent het onderzoeksresultaat (klachtdossier) maar ook om lering te kunnen trekken en te implementeren binnen de organisatie uit de kwesties die aan de orde zijn.

Tijdens de training doen de klachtbehandelaars vaardigheden op en leren zij om op een verantwoorde wijze de klagers en beklaagden, die betrokken worden bij klachtbehandeling, op een juiste manier te bejegenen in het kader van het verzamelen van wetenschap t.b.v. de organisatie (klachtelement / klachtdossier/ standpuntbepaling).

Ook wordt er aandacht besteed aan het rapporteren (zo bondig als mogelijk) n.a.v. te behandelen klachtelementen.

Duur: 2 dagen (4 dagdelen)
Max 14 deelnemers