Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Binnen steeds meer organisaties ontstaat het besef dat het belangrijk is om een bewustwordingsproces op gang te brengen, waarbij (nog) efficiënter invulling wordt gegeven (“LEAN werken”) aan bestaande en nieuwe processen.

COCON biedt een LEAN training aan in samenwerking met The Taskforce waarbij de cursisten een combinatie krijgen van het trainen van LEAN technieken en “learning by doing”.
Het is van belang te beseffen dat er vaak een cultuurverandering noodzakelijk is om dit proces te laten beklijven.

We maken het onderscheid tussen het management en de medewerkers.

Tijdens de training LEAN management (2 dagdelen) worden leidinggevenden van uw organisatie bekend gemaakt met de LEAN filosofie en de bijbehorende leiderschapsstijl. Ook wordt binnen deze training aandacht besteed aan verandermanagement.

Leerdoelen management

 • Als management bent u op de hoogte van de basisprincipes van het ‘LEAN denken’ en doen.
 • Als management bent u in staat uw medewerkers te coachen in het ‘LEAN denken’.
 • Als management bent u in staat om leiding te geven aan de (interne) verbeterteams.

De onderwerpen die tijdens de training LEAN management aan de orde komen zijn:

 • De LEAN filosofie
 • Kenmerken van een LEAN organisatie
 • Wat is een LEAN proces?
 • LEAN in een dienstverlenende organisatie
 • LEAN leiderschap
 • Hoe te starten? De belangrijkste LEAN tools

Tijdens de basistraining (6 dagdelen) wordt uitgelegd wat LEAN werken inhoudt. Daarnaast worden de diverse LEAN instrumenten besproken en geoefend aan de hand van een eigen praktijkcase. Als medewerkers bent u op de hoogte van de basisprincipes van het ‘LEAN denken’ en doen.

Leerdoelen medewerkers

 • Als medewerkers bent u in staat om verschillende LEAN instrumenten doeltreffend in uw eigen werkomgeving toe te passen.
 • Als medewerkers bent in staat om als ‘ambassadeur’ van de LEAN filosofie uw collega’s te stimuleren en te coachen.

Tijdens deze 6 dagdelen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie LEAN (historie – wat betekent het?)
 • LEAN filosofie
 • Kenmerken van een LEAN organisatie
 • Procesdenken en wat is een LEAN proces?
 • Uitleg van de verschillende LEAN instrumenten
 • Vertalen naar de eigen praktijk
 • Een cultuur van continu verbeteren: weerstanden en structuur geven aan
 • Oefenen in het verbeteren van een eigen proces via de LEAN weg
 • Aan de hand van de volgende instrumenten:
  • Value stream Map, spaghettichart, swimlane
  • Gemba – Genchi Genbutsu
  • Kaizen (events)
  • Flow en Pull
  • 5 S : Scheiden – schikken – schoonmaken – standaardiseren – standhouden
  • Visual Management
  • A3
  • 5 times Why
 • Presentatie van de verbeterde processen
 • Waar liep men tegen aan? Weerstand? Wat is nog nodig?
 • Vervolgacties