Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Bij de individuele coaching stressmanagement wordt eerst de persoonlijke problematiek aan het licht gebracht. Wat zijn de persoonlijke stressoren en hoe kunnen deze aangepakt worden, zodat deze stressfactoren niet steeds terugkeren.

Wij maken daarbij gebruik van de ‘stresschecker’. Dit is een computerprogramma met een sensor die inzichtelijk maakt in hoeverre iemand te maken heeft met negatieve spanning.
Door gebruik te maken van dit programma is op de computer te zien hoe iemand, door middel van regulering van het hartritme, invloed kan uitoefenen op zijn eigen spanningsniveau. Door regelmatig met dit programma te oefenen zal er een mate van herkenning optreden in het eigen gedrag en gevoel en dat zorgt voor een preventief karakter. Door te leren herkennen wanneer het spanningsniveau te hoog wordt en de oefeningen die bij de ’stresschecker’ horen toe te passen zal de spanning afnemen en het welbevinden toenemen.

Door een beter inzicht in iemands eigen spanningsniveau is het ook mogelijk om lichamelijke klachten te verminderen. Klachten met een onduidelijke oorzaak kunnen van psychische aard zijn en door de spanningsklachten af te nemen, zullen vaak ook de lichamelijke klachten verminderen.

Toepassing

In sessies van ongeveer 1,5 uur die wekelijks worden herhaald zullen met behulp van onze coaches en met gebruikmaking van de ‘stresschecker’ spanningsklachten snel afnemen. Gemiddeld zijn 5 sessies voldoende om daarna zelf de spanning goed te kunnen reguleren.

Kosten

Prijs op aanvraag