Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Volg onze effectieve weerbaarheidstraining!

De cursus sociale weerbaarheid is bedoeld voor personen die door de aard van hun werk in aanraking komen met verbale of fysieke agressie.
Dit kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in de zorgsector, bij politie, justitiële instellingen, sociale diensten of andere gemeentelijke instellingen, maar ook personen die toezichthoudende taken hebben (baliemedewerkers, scheids-rechters, stewards etc.). Deze complete weerbaarheidstraining kan in company worden gegeven en bevat 8 dagdelen. Indien wenselijk kan het aantal dagdelen teruggebracht worden. De training wordt gebaseerd op de praktijkervaring van deelnemers en het theoretisch kader.

Thema 1 : begripsbepaling en ervaringskader

 • conflicten
 • agressieve situaties
 • geweld
 • weerbaarheid
 • stress

Thema 2 : inleiding conflicttheorie

 • omgaan met conflicten
 • stijlen van conflicthantering
 • diagnose van conflicten
 • conflictmanagement

Thema 3 : agressie en agressieve situaties

 • hoe uiten mensen hun agressie(vormen)?
 • oorzaken en functies van agressie in het algemeen
 • agressie binnen het specifieke werkveld
 • oorzaken/verklaringsmodellen
 • behandeling/begeleiding/hantering van agressie
 • (zelf)beschermende- en vrijheidsbeperkende maatregelen

Thema 4 : omgaan met agressie

 • mechanismen die agressie remmen bij jezelf en bij anderen
 • stress en stresshantering
 • teambuilding (procedure-training

Thema 5 : sociale (geweldloze) weerbaarheid

 • toepassingen in de werksituatie
 • technieken en voorwaarden

Thema 6 : kwaliteit van dienstverlening

 • rechten/plichten en verantwoordelijkheden
 • creatief omgaan met agressie

Doelen van de cursus:

 • Inzicht verwerven in eigen gedrag ten aanzien van conflictsituaties en/of agressieve situaties.
 • Opbouwen van zelfvertrouwen en scheppen van een kader.
 • Beheersen van technieken ter voorkoming van agressief gedrag.
 • Oplossing van agressieve situaties en omgaan met agressief gedrag.
 • Ontwikkelen van samenwerkingsgedrag en het hanteren van conflicten.
 • Effectief omgaan met stress en collega-begeleiding bij agressie en geweld.