Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Steeds meer onderzoekteams worden geconfronteerd met verhoorsituaties die meer vragen dan gemiddelde kennis. Speciaal hiervoor heeft COCON een training ontwikkeld waarbij rechercheurs een verdieping op hun verhoortechniek krijgen aangeboden.

Doelen

Met de training professioneel verhoor beoogt u de volgende doelstellingen:

 • de deelnemers zijn zich bewust van hun eigen communicatie- en gedragspatronen en de effecten daarvan op hun gesprekspartner, c.q. collega tijdens verhoorsituaties;
 • de deelnemers beschikken over communicatieve en tactische flexibiliteit tijdens het verhoor;
 • de deelnemers zijn in staat het verhoor voor te bereiden, uit te voeren en af te handelen op een professionele wijze, waarbij tactisch inzicht een belangrijke pijler is;
 • de deelnemers zijn in staat het verhoor te analyseren en tijdens het verhoor de strategie bij te stellen;
 • de deelnemers zijn in staat om te gaan met de aanwezigheid van camera’s, tolken en advocaten.

Werkwijze

 • Tijdens de training werken de deelnemers – binnen de geformuleerde doelstellingen – aan hun vooraf gestelde individuele leerdoel. Wij adviseren u de individuele leerdoelen te laten formuleren tijdens een gesprek tussen de deelnemer en zijn/haar lijnchef, opdat deze laatste ook tijdens het opleidingstraject en daarna de medewerker kan begeleiden.
 • Ter voorbereiding op de feitelijke training zal de onze trainer een dag(-deel) meelopen om de sfeer te proeven en zo tijdens de training optimaal te kunnen aansluiten op het referentiekader van de deelnemers.
 • De training is verdeeld over een tweetal blokken (met een tussenliggende periode van ongeveer 2 maanden, waarin de deelnemers werken aan een ‘huiswerkopdracht’ in het kader van hun individuele leerdoel). Het eerste blok beslaat drie aaneengesloten dagen, het tweede blok een dag.
 • Ervarend leren staat centraal tijdens de training; op een interactieve wijze gaan de deelnemers aan de slag, waarin plezier hebben in leren belangrijk is.
 • Tijdens de training ligt het accent op de proceskant; het opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden bij de deelnemers ten aanzien van zichzelf en ‘de mens achter de verdachte’. Daarnaast wordt tijdens blok I ook aandacht besteed aan de tactische component.
 • Tijdens beide trainingsblokken werken wij met professionele trainingsacteurs, die door middel van tegenspel, confrontatie en provocatie het leerproces van de deelnemers ondersteunen, c.q. versnellen.

Kosten

Prijs op aanvraag of neem contact op met COCON BV. Ons telefoonnummer is: 024 3880261.

Algemeen

COCON verzorgt deze training als ‘In Company’ training en, bij voldoende inschrijving, op basis van open inschrijving. De inhoud van de cursus wordt verzorgd door trainers die ruime ervaring hebben in het lesgeven aan politiemensen. Tijdens deze training maakt COCON gebruik van gedragswetenschappers, specialisten op het gebied van gespreksvaardigheden en acteurs.