Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Het toepassen van videoverhoor bij bepaalde verdachten vraagt extra vaardigheden van het betrokken verhoorkoppel én de begeleiders van het verhoor. In een vierdaagse cursus komen de volgende aspecten aan bod:

  • Stilstaan bij specifieke soorten verdachten
  • Wat zijn de gevolgen van hun gedrag voor het verhoor
  • Procesaspecten van verhoor (omgaan met afspraken en aanwijzingen)
  • Omgaan met videoverhoor (de aanwezigheid van de camera)
  • Coachingsaspecten van videoverhoor
  • Specifieke verhoormethoden.

Moduleopbouw

Op dag 1 en 2 wordt de theorie met betrekking tot de afwijkende psyche van verschillende verdachten behandeld. Hierbij worden de bijbehorende gedragingen en benaderingswijze besproken wordt. Dag 3 bestaat uit bespreking van videoverhoor, bezoek aan en uitleg van video verhoorruimte en videokamer in de eigen regio en daarnaast nog een beschrijving van ongewenste verhoormethoden. Daarnaast zal op dag 3 de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van verhoor worden behandeld. Dag 4 wordt ingevuld met praktijkoefeningen met behulp van acteurs. Er zal dan praktisch geoefend worden met de eerder besproken stoornissen en met het werken met videoverhoor. Deze module is nadrukkelijk niet bedoeld voor rechercheurs jeugd- en zedenzaken die belast moeten worden met het verhoor van minderjarige slachtoffers en/of getuigen. Het is wel mogelijk hier een aparte module voor te verzorgen.

Groepsgrootte en samenstelling

Opdat er tijdens de training individuele aandacht voor de deelnemers kan zijn, is de groepsgrootte vastgesteld op 8 tot 12 deelnemers.

Kosten

Prijs op aanvraag of neem contact op met COCON BV. Ons telefoonnummer is: 024 3880261.

Algemeen

COCON heeft deze opleiding in samenwerking met Paul Richelle ontwikkeld. Paul Richelle is een landelijk erkend expert op het gebied van (video) verhoor en adviseert als zodanig zowel politie, justitie als de rechtelijke macht. Zijn participatie garandeert dat wij de beschikking hebben over de meest recente regelgeving. Deze opleiding kan zowel als dag- en avondopleiding gevolgd worden. COCON verzorgt deze training als ‘In Company’ training en, bij voldoende inschrijving, op basis van open inschrijving.