Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Vaak zijn de medewerkers van de BPZ de eerste politiemensen die met (belangrijke) getuigen en/of verdachten in aanraking komen en hen een (eerste) verhoor afnemen. Voor het verdere verloop van een eventueel onderzoek is het van groot belang dat dit verhoor op een technische en juridische correcte manier gedaan wordt (is er aan alles gedacht). Voor deze groep politiemensen heeft COCON een cursus verhoortechnieken ontwikkeld.

Doelstelling

 • deelnemers zijn zich bewust van hun eigen communicatie- en gedragspatronen en de effecten daarvan op hun gesprekspartners;
 • deelnemers dragen kennis van een juridisch correct en effectief getuigenverhoor en zijn in staat dit af te nemen;
 • deelnemers dragen kennis van een juridisch correct en effectief verdachtenverhoor in een eenvoudige situatie en zijn in staat dit af te nemen.

Doelgroep De deelnemers zijn werkzaam binnen de BPZ en hebben enige praktijkervaring op straat. Groepsgrootte Om het hoogst mogelijke rendement uit de training te halen, is de groepsgrootte maximaal 10 deelnemers. In een groep van 10 deelnemers is het voor alle deelnemers mogelijk een individueel leerdoel te formuleren en hierop feedback te krijgen van trainers en acteurs. Trainingsblokken Trainen is niet vrijblijvend. Wij stellen dan ook voor om de training in twee blokken te verzorgen. Een eerste blok waarin de cognitieve en praktische basis wordt gelegd op basis van bewustwording en concepten. Na vier weken praktijk volgt een tweede blok waarin “de puntjes op de i” worden gezet naar aanleiding van praktijkervaringen van de deelnemers, en een verdiepingsslag gemaakt wordt. Hieronder volgt een uitwerking van deze twee blokken. Blok I: drie aaneengesloten dagen. Programmatechnisch wordt hierin aandacht besteed aan:

 • bewustwording eigen communicatie- en gedragspatronen en de effecten daarvan op de ander
 • model getuigenverhoor (juridisch en technisch)
 • model verdachtenverhoor (juridisch en technisch)
 • communicatie algemeen (verbaal en non-verbaal)
 • contact maken en houden
 • 7 gouden W’s
 • doorvraagtechnieken
 • samenvatten
 • confronteren

Tijdens dit blok wordt gedurende twee dagdelen met een professionele trainingsacteur gewerkt. De trainingsacteur helpt – door middel van spiegelen, confronteren en provoceren – de cursisten gedrag te genereren dat past binnen hun persoonlijke leerdoelen, gekoppeld aan hun praktijk. Dit gebeurt enerzijds in het kader van casuïstiek, anderzijds in losse spelmomenten. Aan het eind van blok I formuleren de deelnemers ieder een persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ waaraan zij in de periode tot blok II aandacht besteden, daarbij ondersteund door collegiale coaching van een van hun collega surveillanten. Blok II: twee dagdelen. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan de in de afgelopen periode opgedane ervaringen en vindt een verdiepingsslag plaats. De deelnemers kunnen hiertoe situaties inbrengen, waarop vervolgens nader wordt ingegaan. De trainingsacteur wordt hierbij ter ondersteuning gedurende een dagdeel ingezet. Kosten Prijs op aanvraag of neem contact op met COCON BV. Ons telefoonnummer is: 024 3880261 Algemeen COCON verzorgt deze training als ‘In Company’ training en, bij voldoende inschrijving, op basis van open inschrijving. De inhoud van de cursus wordt verzorgd door trainers die ruime ervaring hebben in het lesgeven aan politiemensen. Tijdens deze training maakt COCON gebruik van gedragswetenschappers, specialisten op het gebied van gespreksvaardigheden en acteurs.