Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Opsporingsambtenaren krijgen in hun werk steeds vaker te maken met verdovende middelen. Bij onderzoek aan de kleding of bijvoorbeeld bij een ontruiming van een hennepkwekerij. COCOn biedt een cursus aan van drie dagen waarin aandacht wordt besteed aan de verdovende middelen zelf en over de juridische achtergronden en bevoegdheden.

Module 1 - De theorie

In twee dagdelen krijgt de cursist zicht de relevante wetgeving:

 • De Opiumwet (inclusief besluit, aanwijzing en uitvoeringsregeling), waarbij een nadruk op:
  • de begrippen (art 1);
  • de handelingen (art 2 en 3) met de uitleg van de samenstelling van de lijsten I en II, aangevuld met lijsten uit psychotropenverdrag;
  • strafbaarstellingen (art 10 en 11);voorbereidingshandelingen (art 10A);
  • bevoegdheden (art 9), echter nadruk op de beperkingen daarbij aangehaald de relevante artikelen uit Strafvordering, Algemene wet binnentreden met betrekking tot binnentreden, zoeking, onderzoek lichaam en kleding;
  • De controle en opsporingsbevoegdheid;
  • afficheringartikel (art 3B);
  • uitzonderingen en vrijstellingen (kort en beperkt).

 

 • Gemeentewet / Algemene wet bestuursrecht
  Bij onderwerp en verdieping bestrijden van overlast vanuit (deal)panden.
 • Milieuwetgeving
  Andere wijze van opsporen en bestrijden van hennepteelt.
 • Bestrijding productie synthetische drugs
 • Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • Milieuwetgeving in verband met opslag
 • Verdovende middelen en verkeer
 • Wet op de geneesmiddelen
  Inspectie Volksgezondheid
 • Internationale verdragen
  Grensoverschrijdend optreden.
 • Informatie zoeken:
  • binnen opsporingsland;
  • kenniscentra Nationale Recherche;
  • EUROPOL / INTERPOL;
  • Nationaal Netwerk Drugsexpertise;
  • Douane Informatie Centra;
  • FIOD-ECD ten behoeve van precusoren;
  • open bronnen;
  • internet informatie over stoffen / gebruikersfora;
  • hulpverlening (GG&GD, Jelinek, Trimbos).

Module 2 - De praktijk (stoffen)

Uitleg over de meest voorkomende stoffen, verschijningsvormen, uitwerking c.q. bijwerkingen, hoe een gebruiker te herkennen en de gebruikersartikelen. Tevens aandacht voor actuele stoffen (thans actueel meta-amfetamine of zoals onlangs de knoppen van de hortensia) en smartdrugs.

 • Persoonlijke veiligheid
  • omgaan met gebruikers;
  • hoe te handelen bij aantreffen laboratorium (inzet LFO);
  • afvoer van aangetroffen stoffen.

Module 3 - Casuïstiek en Verdieping

Bestaat uit een uitgebreide casus waarin de hele stof wordt herhaald en ‘s middags een verdiepingselement, denk hierbij aan:

 • Hennep
  • softdrugs in alle vormen en problemen;
  • thuiskweek;
  • professionele kweek;
  • de rol van growshops en coffeeshops;
  • van onderwereld naar bovenwereld.
 • Drugstoerisme
  • eigen gebruik / inkoop ten behoeve van eigen handel;
  • positie van Nederlands drugsbeleid ten opzichte van omringende landen.
 • Smokkel / groothandel
  Van productie tot straatverkoop.
 • Financieel gewin / ontneming
 • Lokale problematiek / beleid
  Optioneel