Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Naast de omschreven opleidingen verzorgt COCON meerdere opleidingen op het terrein van juridische vaardigheden. De opleidingen Basale Bevoegdheden Kennis wordt ‘op maat’ aangeboden. De inhoud van de opleiding en de te behandelen onderwerpen kunnen in nauw overleg worden vastgesteld. De BBK opleiding is bestemd voor alle medewerkers binnen de politie, zowel agenten, hoofdagenten als brigadiers. In politieonderwijs 2002 termen; niveau 3 en 4. Het basispakket is een welkome ondersteuning voor alle medewerkers binnen de Basis politiezorg, doch ook voor medewerkers binnen bijzondere afdelingen. De opleiding Indien gewenst kan zowel vooraf als achteraf de parate kennis worden getoetst, middels een Instaptoets en een eindtoets. De toets zal bestaan uit meerkeuzevragen. De eindtermen van deze opleiding zijn:

 • De kandidaat kan de aan hem toekomende opsporingsbevoegdheden in de praktijk toepassen zowel vanuit de domeinen Strafrecht en Privaatrecht als vanuit het domein Bestuursrecht.
 • De kandidaat kan een juridische analyse formuleren van de praktijksituatie en vervolgens handelend optreden.

Basis inhoud opleiding 

Domein Publiekrecht

 • Algemeen
 • Taken Politie
 • Hulpverlening
 • Handhaving openbare orde
 • Rechtsregels / beginselen
 • Algemene bevoegdheden

Strafrecht

 • Strafrechtelijke handhaving
 • Opsporingsbevoegdheden
 • Opsporingsbevoegdheden jeugdige verdachten
 • Bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Maatregelen

Domein Bestuursrecht

 • Handhaving
 • Awb bevoegdheden
 • Toezichthoudende bevoegdheden

Domein Privaatrecht

 • Bloed- en aanverwantschap
 • Eigendom, bezit en houderschap
 • Beschikkingsonbevoegdheid
 • Onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid

Algemene onderwerpen

 • Voortgezette toepassing
 • Internationale rechtshulp (Schengen uitvoeringsovereenkomst)
 • Straatverboden
 • Bevel tot aanhouding
 • Rechtspositionele aspecten
 • Vrijwilligheid
 • Raadsman
 • Verschoningsrecht

Doelen van de cursus Motiverend Leidinggeven

Tijdens de opleiding zal aan de hand van casuïstiek (o.a. verkregen uit de politie praktijk) de stof worden behandeld. Uitbreiding van de inhoud van de opleiding is eveneens mogelijk. Cursusduur Deze opleiding bestaat standaard uit 18 contacturen (6 dagdelen). Uitbreiding / inperking contacturen is mogelijk. Afsluiting De opleiding kan worden afgesloten middels een samengestelde toets. Kosten Prijs op aanvraag of neem contact op met COCON BV. Ons telefoonnummer is: 024 3880261 Algemeen Deze opleiding kan zowel als dag- en avondopleiding gevolgd worden. Alle mogelijkheden zijn in nauw overleg bespreekbaar. COCON verzorgt deze training als ‘In Company’ training en, bij voldoende inschrijving, op basis van open inschrijving. De inhoud van de cursus wordt verzorgd door trainers die over het algemeen executieve politiemensen zijn en het vak goed kennen. Zij hebben daarnaast ruime ervaring in het lesgeven.