Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
“Zijn uw leerlingen voldoende weerbaar?”

Deze training is gericht op het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen.

Concreet betekent dit dat de deelnemers adequaat leren handelen in moeilijke situaties. Voor de één betekent dit bijvoorbeeld zichzelf leren presenteren in een groep, voor de ander betekent dit het leren opkomen voor zichzelf. Voor weer iemand anders is het belangrijk om meer zelfvertrouwen te krijgen.
Tijdens de training leren de leerlingen wat hun kwaliteiten zijn en op welk gebied zij zich kunnen ontwikkelen. Zo sluit het programma maximaal aan op het individu. Vervolgens leren zij, aan de hand van technieken die ook in de topsport worden gebruikt, om de controle op hun lichamelijke reacties, gedachten en gevoelens te vergroten. Dit is een voorwaarde om effectief te kunnen handelen in moeilijke of bedreigende situaties.
Tot slot krijgen de deelnemers of leerlingen vaardigheden aangereikt die zij direct leren toepassen in hun eigen specifieke situatie.

Doelgroep

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Tijdsduur

In een actief en motiverend programma worden alle leerlingen gestimuleerd om hun grenzen op te zoeken, te verleggen en hun doelstellingen te realiseren. De training kan worden aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 x 50 minuten.

Prijs: 
op aanvraag. Neem contact op met COCON op 024 – 388 02 61 of mail ons.

Dyslexieonderzoek

Als er bij de jongere sprake is van een achterstand op het gebied van lezen en/of spellen en u vermoedt dat er sprake is van dyslexie, doen wij een uitgebreid dyslexieonderzoek.

Dyscalculie onderzoek

Men spreekt vaak van dyscalculie als jongeren blijvende en opvallende moeilijkheden hebben met rekenvaardigheden/ wiskunde, ondanks een normale intelligentie.

LWOO (Leer Weg Ondersteunend Onderwijs)

Om hiervoor in aanmerking te komen is toelatingsonderzoek noodzakelijk. Er worden in het onderzoek verschillende didactische en psychologische tests afgenomen.