Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
‘Hoe pak ik agressie het meest effectief aan?’

Met de training conflictbeheersing – conflictbemiddeling leert u om te gaan met conflicten en deze te beheersen.

Agressie komt in diverse vormen, omstandigheden, leeftijdsgroepen en situaties voor. Een integrale aanpak richt zich op de herkenning en de preventie van agressie. In de training wordt onder meer een handzame methodiek behandeld om met agressie om te gaan.
In de training conflictbemiddeling wordt stilgestaan bij de ervaringen met agressie (de hier en nu situatie), wordt de persoonlijke aanpak van elke deelnemer tegen het licht gehouden aan de hand van een vragenlijst (conflicthanteringsstijlentest) en worden voor de bemiddeling belangrijke communicatieve vaardigheden gepresenteerd.
Voor docenten, overblijfkrachten en onderwijsondersteunend personeel zijn de trainingen zo vormgegeven, dat zij kennis maken met bemiddelingstechnieken aan de hand van een zesstappenplan. De conflictbemiddelingstechnieken worden aan de hand van casuïstiek geoefend. De casuïstiek wordt ontleend aan praktijkvoorbeelden die de deelnemers zelf aandragen. In deze oefeningen wordt het zesstappenplan gaandeweg ontvouwd en krijgen de deelnemers de gelegenheid steeds complexere conflicten aan te pakken. Aansluitend op de training voor het onderwijzend- en overig personeel is er een aanbod voor de eerstgenoemde categorie met betrekking tot de training van leerlingen tot bemiddelaar.

Tijdsduur

De duur van de training conflictbeheersing (het aantal bijeenkomsten) is afhankelijk van de mate waarin de deelnemers al geoefend zijn in de vaardigheden die in de training conflictbeheersing aan bod komen. De trainingsopzet is daarom flexibel van aard en het programma kan tijdens de rit worden bijgesteld.