Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
‘Bent u voldoende toegerust op uw taken als mentor?’

De klassenmentor is verantwoordelijk voor de eerstelijns begeleiding van zijn leerlingen. Het takenpakket dat hierbij hoort is aanzienlijk. Enkele voorbeelden. De mentor ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van zijn leerlingen, is aanspreekpunt van ouders, helpt leerlingen met specifieke problemen, adviseert mede bij het verloop van de schoolcarrière en draagt zorg voor een positief leerklimaat in zijn klas. Om deze en andere taken goed te kunnen uitvoeren moet de mentor over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Deze training biedt mentoren een basispakket met theorie en daarbij horende vaardigheden, om mentorleerlingen professioneel te kunnen begeleiden. Het basispakket bestaat uit de volgende modules: – Algemene gesprekstechnieken; – Slechtnieuwsgesprek; – Gesprekken voeren met zorgleerlingen; – Gesprekken voeren met ouders van zorgleerlingen; – Groepsdynamica/ Klassenmanagement; – Pesten; – Psychopathologie; – OCM © (persoonlijk ontwikkelingsplan).

Tijdsduur
Afhankelijk van de vraag en het aantal gekozen modules.

Doelgroep
Mentoren van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.