Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo
Leidinggevenden leren zicht te krijgen op motivatie

De training motiverend leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden, bedrijfsleiders, managers van zowel middle-management als hoger-management.

De opzet van deze training, die op verzoek ook in-company kan worden gegeven, ziet er als volgt uit:

BLOK 1: Motiverend Leidinggeven (8 dagdelen)

 • Introductie programma
 • Thema 1 : inventarisatie leerdoelen Inzicht krijgen in eigen of andermans leerdoelen en inzicht krijgen in eigen motivatie.
 • Thema 2 : motivatie Theorie over motivatie.
 • Thema 3 : stijlen van leidinggeven Inzicht in verschillende stijlen van leidinggeven, inzicht in eigen stijl van leidinggeven en motiverend leidinggeven.
 • Thema 4 : weerstand en veranderingsproces Wat zijn weerstanden? Hoe herken je ze? Hoe kun je er mee omgaan? Hoe vermijd je ze? Onvrede als bron van verandering.
 • Thema 5 : beïnvloedingsstijlen en het geven van feedback Inzicht krijgen in de manier waarop invloed kan worden uitgeoefend, inzicht krijgen in de eigen manier van invloed uitoefenen en oefenen in het geven en ontvangen van feedback.
 • Thema 6 : communicatie en sturing Met behulp van o.a. Transactionele Analyse en een communicatietheorie wordt gekeken naar de relatie tussen communicatie en sturing.
 • Thema 7 : taken en rollen van management Inleiding over de verschillende aspecten van leidinggeven en leiderschap.
 • Thema 8 : thuisopdracht Toetsen beeld managementprofiel bij eigen medewerkers.

BLOK 2: in kaart brengen eigen kernkwaliteiten (5 dagdelen)

Aan de hand van het model van Offman worden de eigen kernkwaliteiten als leidinggeven-de in kaart gebracht, inclusief de eigen uitdagingen (verdere leerdoelen) en valkuilen.

Doelen van de cursus Motiverend Leidinggeven

 • Zicht krijgen op de relatie leidinggeven – motivatie.
 • Verkennen eigen motivatie tot leidinggeven.
 • Zicht krijgen op het eigen managementprofiel (sterke en zwakke punten).