Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Doelstellingen van een telefoontraining

  • De deelnemers hebben inzicht in hun eigen gedrags- en communicatiepatronen en de effecten daarvan op een ander;
  • De deelnemers beschikken over een instrumentarium aan communicatieve vaardigheden, zodat zij adequaat kunnen reageren op verschillende interactiemodellen.
  • De deelnemers zijn zich bewust van aandachts- en ontwikkelpunten in hun eigen communicatie.
  • De deelnemers leren op een uniforme wijze hun gesprekken te voeren.

Opzet Telefoontraining

Deze training zal in 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen) verzorgd worden.

Tijdens het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan inzichten en gespreksvaardigheden, toegesneden op het werkveld. Gezien het feit dat we hier met twee verschillende functiegroepen te maken hebben, zullen de praktische oefeningen hier ook op toegesneden zijn.

Tijdens het middagprogramma maken wij gebruik van een professioneel trainingsacteur die de deelnemers uitdaagt tot het experimenteren van nieuwe inzichten en gedrag. De deelnemers dragen zelf de gedragingen aan waar mee geoefend wordt, zodat maatwerk op het individu geleverd kan worden.

Het laatste uur van de training zal gebruikt worden voor een zgn. ‘intervisie-model’, waarin de beide functiegroepen onderling casuïstiek bespreken, opties aandragen en dergelijke. Dit ter voorbereiding op intercollegiale ondersteuning op de werkvloer.

De inhoud van de training wordt, binnen de kaders van de overeenkomst, afgestemd op de behoeften van de deelnemers.