Welzijn staat bij ons centraal
Zeer ervaren opleiders
Wij leveren maatwerk
Diversiteit in opleidingen en trainers
logo

Teambuilding cursus

Teambuilding is het doelbewust stappen ondernemen om samen te werken aan gezamenlijke problemen. Leren uit eigen ervaring is daarbij erg belangrijk.
De cursus teambuilding (groepstraining) bestaat uit een reeks activiteiten die als belangrijk doel heeft de deelnemers te leren om zo te denken dat elke gedachte, elk idee, iedere oplossing rekening houdt met de eindbestemming (de doelstelling), waarbij de cursisten ideeën en ervaringen onderling uitwisselen. Korte theoretische inleidingen worden in de cursus teambuilding afgewisseld met oefeningen, rollenspelen en simulatie-spelen. De cursus teambuilding is bedoeld voor maximaal 20 personen.

In iedere taakgroep is er sprake van 2 processen:

 1. Taakproces
 2. Groepsdynamisch proces

Vanuit deze beide invalshoeken worden de thema’s van deze vaardigheidstraining gepresenteerd.

 • teambuilding en accenten
 • beginsituatie in groepen
 • communicatie
 • observatie/analyse
 • discussie typen
 • feed-back, voorwaarden en criteria
 • evalueren, produkt en proces
 • leiding geven, leiderschap-functies en stijlen
 • teamrollen
 • plannen samenstellen en besluiten nemen
 • verwachtingen, normen en waarden in groep (groepssamenhang en groepsdenken)
 • ontwikkeling van groepen (Tuckman)
 • Johari window en Roos van Leary
 • invloed van stress op samenwerking
 • conflicthantering
 • leerstijlen
 • teams en minderheden
 • zelf-probleemoplossend gedrag

Doelen van de cursus teambuilding

 • De deelnemers hun groep te laten verkennen.
 • Het ervaren van probleemoplossend werken.
 • Het bereiken en opbouwen van een samenhangend groepsklimaat.
 • Het delen van een open informatieproces met anderen.
 • Het gerichter en samenhangender denken in teams als systeem, waarbij de nadruk ligt op de onderlinge relaties.
 • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit binnen het functioneren van teams en van taak-werkgroepen.